Onbetaalde kluisjes bij Dok'99


Namens de exploitant van Dok'99 de volgende mededeling voor een ieder die een kluissleutel bezit en nog niet betaald heeft.

De huurders van de volgende kluisnummers worden vriendelijk doch dringend verzocht om de kluishuur binnen 2 weken aan Dok'99 te betalen: 4, 6, 8, 10, 21, 23, 24, 27

Na 2 weken zullen de eventuele onbetaalde kluisjes leeg worden gemaakt.