DisclaimerDeze internetsite wordt u aangeboden door Musis Sacrum. Op de inhoud van deze site (alle teksten, foto's en programmatuur) heeft Musis Sacrum het auteursrecht.

Van deze site mag niets worden gecopieerd en/of veranderd. Alle rechten gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van Musis Sacrum is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Musis Sacrum maakt een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die nog plaatsvinden.

Het is nadrukkelijk verboden om pagina's van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien. Musis Sacrum probeert te allen tijden de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

Musis Sacrum is niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten.