Update en inschrijving Huisleague seizoen 2020-2021Contributiebrief

Digitaal inschrijfformulier (voorkeurswijze)
Per team inschrijven

Inschrijfformulier (per post of ingescand/foto per e-mail)

Beste leden,

Hopelijk is iedereen gezond en maakt iedereen het goed. Het is alweer even geleden dat jullie iets van mij gehoord hebben. Dit komt vooral doordat de situatie vanaf het beëindigen van de competitie tot aan de persconferentie van premier Rutte woensdagavond onveranderd was gebleven. De maatregelen zijn nu verder versoepeld. Inmiddels heb ik van de eigenaar van Dok '99 Vlaardingen bevestiging gekregen, dat de bowling vanaf 1 juli weer open mag. Goed nieuws dus!

Dit betekent in principe dat we de huisleague weer voorzichtig op kunnen starten vanaf de week van 31 augustus. De contributiebrief en het inschrijfformulier staan boven dit bericht. Ik nodig ieder team en ieder lid van harte uit om zich weer in te schrijven voor het komende seizoen!

De huisleague zal vanwege het coronavirus in een iets aangepaste vorm plaatsvinden. Concreet betekent dit het volgende:
- Iedereen blijft in alle gevallen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
- Er worden geen handen geschud, handklappen of "boksen" gegeven voor, tijdens of na het bowlen.
- Per game en per baan mogen er maximaal 3 spelers tegelijkertijd op of rond het spelersgedeelte aanwezig zijn.
- Het is alleen mogelijk om het huisleague geld met de PIN-pas of smartphone af te rekenen en zoveel mogelijk contactloos. Contant geld wordt niet meer aangenomen. Dok '99 gaat hetzelfde hanteren.
- De banen mogen gedurende een game niet verlaten worden, met uitzondering van een toiletbezoek.
- Het Amerikaans systeem wordt gewijzigd naar het Europees systeem om het aantal baanwisselingen te beperken.
- Mondkapjes zijn toegestaan, maar zijn niet verplicht.

Ik zal hier niet actief op controleren, maar vertrouw hierbij op een ieders eigen inzicht en verantwoordelijkheid om deze belangrijke regels na te leven. Alleen op deze manier kunnen wij op een verantwoorde manier onze geliefde sport beoefenen in deze moeilijke tijden.

Zoals jullie weten is 2020 het 40ste jubileumjaar van onze vereniging. Dat hadden wij ons natuurlijk iets feestelijker voorgesteld. Het jubileumfeest, waarvoor we eerder een "Save the date" van 19 september hadden gecommuniceerd, wordt helaas uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum door de feestcommissie. Wel is het de bedoeling, dat het feest in het komende seizoen van 2020-2021 gevierd gaat worden.

Als laatste de mededeling, dat het bestuur voornemens is om de afgelaste Algemene Leden Vergadering van 26 maart j.l. opnieuw in te plannen voor de start van het nieuwe seizoen, dus op een datum in juli of augustus. De exacte datum en de uitnodiging met details zullen via de website en per mail gecommuniceerd worden. Hierbij zullen wij aanvullende toelichting geven over de extra regels tijdens het bowlen en is er uiteraard voldoende gelegenheid om vragen te stellen en elkaar na lange tijd weer eens te zien en te spreken.

Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en ik hoop jullie ook allemaal snel weer te kunnen verwelkomen bij Dok '99!

Namens het bestuur,

Suraj Panday
Wedstrijdzaken S.B.V. Musis Sacrum